UVJETI KORIŠTENJA

OPĆI UVJETI REZERVIRANJA

 

Zahvaljujemo na rezervaciji te molimo da obratite pažnju na slijedeće:

  • Prilikom izvršene rezervacije kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima rezerviranja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima rezerviranja postaje pravna obveza kako za kupca tako i za Villu Šubić.
  • Prilikom rezervacije kupac je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

 

“VILLA ŠUBIĆ”

 

Za rezervaciju smještaja i ostalih usluga u Vili Šubić, potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% prilikom izvršenja rezervacije. Ostatak iznosa računa naplaćuje se na dan početka korištenja usluga. Povrat akontacije umanjen za troškove usluga banke je moguće zatražiti ako je rezervacija otkazana 45 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 44 dana prije dolaska akontacija se ne vraća.

U svrhu osiguranja, za slučaj oštećenja uređenja ili opreme Ville Šubić,  naplaćuje se kaucija po dolasku u iznosu od 200 € ( Dvije stotine Eura)

Iznos kaucije vraća se na kraju boravka ukoliko nije bilo slučaja oštećenja opreme vlasništva Ville Šubić.

 

Ukoliko kupac u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Villi Šubić ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Villa Šubić zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako kupac koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Villa Šubić naplatiti će samo eventualno nastale stvarne troškove uzrokovane izmjenom rezervacije. 

U slučaju da klijent želi izmijeniti rezervaciju izvršenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno na 
e-mail: info@villa-subic.com

Villa Šubić će prema raspoloživim mogućnostima kupcu potvrditi izmjenu rezervacije te navesti nove uvjete rezervacije. U slučaju da izmjena rezervacije nije moguća, te klijent zatraži otkaz rezervacije, primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije.

 

PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM

U Villi Šubić moguće je izvršiti naplatu putem kreditnih kartica.

Kreditnu karticu tereti se za iznos izražen u eurima. Korištenjem sustava on-line bookinga odabrane usluge može se plaćati kreditnim karticama: Visa, Visa electron, V-Pay, American express, Mastercard, Maestro, Union Pay, JCB, Bancontact, Apple Pay itd...

 

PRIJAVA

Prijava u smještajni objekt, moguća je nakon 14:00 h, na dan dolaska.


ODJAVA

Odjava iz smještajnog objekta se mora izvršiti do 10:00 h, na dan odlaska.


BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, kupac je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 5,50 do 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od navršenih 12 do navršenih 17 godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do navršenih 11 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima rezerviranja i istovremeno s uplatom konačnog iznosa računa.

 

NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja kupac u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete rezerviranja.

 

PRAVNE NAPOMENE

 

OBVEZE VILLE ŠUBIĆ

Villa Šubić osigurava uslugu smještaja i ostalih usluga prema objavljenim informacijama, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

 

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje uslugu kako je opisano u ponudi koja se nalazi na autoriziranom dijelu stranica. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene ponudi (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga kupac posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Cijene smještaja objavljene su u eurima. Račun se ispostavlja u kunama prema srednjem tečaju HNB. Plaćanje u gotovini u eurima ili kunama ili kreditnom karticom. Villa Šubić zadržava pravo promjene objavljenih cijena s obzirom na moguće izmjene tečaja te ostale razne okolnosti. Kupcima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Villa Šubić garantira cijenu smještaja, navedenu u ponudi temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na potvrdi rezervacije, Villa Šubić ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim kupcima ili prihvatiti sve kupce uz nadoplatu korištenja usluge na licu mjesta.

 

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi usluga smještaja i ostalih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje kupac dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Villu Šubić u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.villa-subic.com i www.holidayrab.com ili katalogu i drugim tiskanim promidžbenim materijalima Ville Šubić

 

PRAVO VILLE ŠUBIĆ NA IZMJENU REZERVACIJE ILI OTKAZ

Villa Šubić zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti ili otkazati samo uz prethodnu obavijest kupcu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je kupac potvrdio rezervaciju.

 

OBVEZE KUPCA

Kupac se obvezuje: 

  • posjedovati valjane putne isprave
  • poštivati carinske i devizne propise
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
  • prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (potvrdu izvršene rezervacije)
  • provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, kupac snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije kupac se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

PRTLJAGA

Villa Šubić ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se korištenje sefa). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se na recepciji smještajnog objekta i nadležnoj policijskoj postaji.

 

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, kupac može zahtijevati razmjernu odštetu tako da izvrši prigovor. Svaki kupac ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki kupac - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Za uslugu koju smatra neodgovarajućom kupac se obvezuje odmah na recepciji smještajnog objekta izvršiti prigovor ili o tome obavijestiti domaćine ili pismeno na info@villa-subic.com
Kupac se obvezuje surađivati s domaćinima smještajnog objekta u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako kupac ne prihvati ponuđeno rješenje ili odštetu za predmet prigovora od domaćina smještajnog objekta, Villa Šubić nije dužan uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko nakon ponuđenog rješenja ili odštete za predmet prigovora od strane osoblja recepcije smještajnog objekta, kupac i dalje smatra da ima pravo na prigovor, najkasnije 28 dana po odjavi iz smještajnog objekta, obvezuje se poslati pismeni prigovor zajedno sa dokaznicama, dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora na jedan od sljedećih načina: e-mailom na adresu info@villa-subic.com ili poštom na adresu Villa Šubić, Kampor 293, 51280 Rab, Hrvatska
Villa Šubić će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 28 dana. 

Villa Šubić se obvezuje donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Villa Šubić može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Villa Šubić će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu korištenja usluga. Dok Villa Šubić ne donese rješenje, kupac se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge.

 

NADLEŽNOST SUDA

Ako kupac nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. 
Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Rabu.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

         Villa Šubić se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca usluga. Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo domaćinima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ville Šubić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
         Iako koristimo vrhunsku sigurnosnu tehnologiju, ne možemo preuzeti odgovornost za štetne sadržaje, 'spyware' ili viruse koji cirkuliraju internetom. Korisnik ovih stranica obvezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.
         Korisnik ovih stranica suglasan je da Villa Šubić ne odgovara za greške u prijenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prijenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.
         Web stranice Ville Šubić su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korištenja ovih web stranica.

Villa Šubić pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene biti će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.